Ansøgninger og bevillinger

Ansøgninger modtages gennem Carlsbergfondets ansøgningssystem, der åbner mandag den 1. september 2014.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. oktober 2014. 

Ansøgningsvejledning

Udbetaling af bevilling

Regnskabsaflæggelse

Indsendelse af faglig rapport

Retningslinjer for afrapportering og anvendelse af bevillinger