Opslag og Vejledning til ansøgninger

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2016 kl. 16.00

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske forskere og udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskning. 

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud.

Carlsbergfondet støtter forskning med følgende typer af bevillinger:


Carlsbergfondet støtter ikke:

  • Klinisk og teknisk-videnskabelig forskning
  • Ansøgere, der ikke er på mindst postdoc-niveau
  • Ikke-videnskabeligt personale
  • Overhead og administrationsgebyrer
  • Frikøb