Bevillingsoversigt | Carlsbergfondet

2015 kr. 24.800

Jonas Fogedgaard Christensen

Titel og grad:

Postdoc

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsrejser/feltekspeditioner

Projektnavn:

Research Trip - Current Theories of Metaphysical Emergence

2015 kr. 250.000

Mogens Christensen

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Hystograph for investigation of magnetic materials

2015 kr. 350.000

Jonas Fogedgaard Christensen

Titel og grad:

Postdoc

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier

Projektnavn:

Causation and Powers - Current Theories of Metaphysical Emergence

2015 kr. 60.000

Bo Thomas Christensen

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Copenhagen Business School

Bevillingstype:

Konferencer

Projektnavn:

Design Thinking Research Symposium 11

2015 kr. 1.227.463

Houmard Claire

Titel og grad:

Ph.d.

Institution:

Musée de quai Nranly

Bevillingstype:

The Carlsberg Foundation’s Distinguished Postdoc Fellowships

Projektnavn:

Carving a Northern Identity: revealing the cultural traditions of the Inuit and Ainu societies from bone technology during the last millennium

2015 kr. 1.250.000

Sanne Lund Clement

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Aalborg Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Dansk deltagelse i ”International Social Survey Programme” (ISSP) 2016-2018

2015 kr. 750.000

Tais W. Dahl

Titel og grad:

Adjunkt

Institution:

Københavns Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Spormetal forbindelser og deres opførsel i naturen

2015 kr. 200.000

Christian Kroun Damgaard

Titel og grad:

Lektor

Institution:

Aarhus Universitet

Bevillingstype:

Forskningsinfrastruktur

Projektnavn:

Translation and mRNA decay controls gene-expression during cell stress