Bevillingsoversigt | Carlsbergfondet

2015 kr. 60.000

Finn Aaserud

Titel og grad:

Forstander

Institution:

Københavns Universitet

Bevillingstype:

Konferencer

Projektnavn:

”Scientific Advisory Board" (SAB) seminar, 7. – 9. juni 2015