Mette Birkedal Bruun | Carlsbergfondet

Mette Birkedal Bruun

Motivering af modtageren af Carlsbergfondets Forskningspris 2017

Motivering af Mette Birkedal Bruun

Mette Birkedal Bruuns forskning i middelalderens munkevæsen og den tidlige moderne periode har ført til væsentlige nye indsigter af almen kirkehistorisk og kulturhistorisk betydning. Hendes tværfaglige metodiske brug af begrebet topos har ført til en afgørende nytolkning af Bernard af Clairvaux' og cisterciensernes brug af tekstlige strategier - ikke mindst hentet fra rumlig og arkitektonisk sprogbrug - til at fremme munkenes tilbagetrækning fra verden. Den har yderligere ført til afgørende indsigter i vekselvirkningen mellem tilbagetrækning fra verden og engagement i verden i den tidligt moderne periode og dermed øget vores forståelse af afsondringens historiske dimension

I sine fortløbende studier over religiøs afsondring og samfundsmæssigt engagement blandt middelalderens munke har hun påvist den nære sammenhæng mellem religiøse idealer og deres arkitektoniske og praktiske udtryk gennem daglig andagt, æstetik, love, bygninger, hierarkier, arbejds- og spiseregler m.m.) Heroverfor påviser hun, at ønsket om tilbagetrækning fra verden konstant kombineres med en praktisk interaktion med det omgivende samfund.

Mette Birkedal Bruuns forskning er kendetegnet ved dels en stadig interesse for spændingen mellem religiøs afsondring og samfundsmæssigt engagement, dels af nytænkning af metode og arbejdsform. Mette Birkedal Bruuns teologisk forankrede, men tværfagligt perspektiverede forskning har således åbnet for væsentlige nye indsigter i tidlig-moderne europæisk historie med potentiale til at belyse og gøre os klogere på aktuelle samfundsmæssige udviklinger.

Mette Birkedal Bruun er på toppen af sin videnskabelige forskningskarriere. Hendes internationale renommé og kontaktflade er meget store. Hun har formået at nytænke forskningen på det omfattende forskningsfelt, hun dækker, på en tværvidenskabelig måde, der i såvel den metodiske tilgang som den praktiske forskningsorganisering åbner helt nye perspektiver i både humanistisk og teologisk forskning. Og hun har evnet at formidle dette i en meget bred vifte af sammenhænge, både til andre forskere, til studerende og til den bredere offentlighed.