Forskningsprisen

Carlsbergfondets Forskningspris blev stiftet i 2011 i anledning af Fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-års dag. I 2012 modtog professor i molekylærbiologi ph.d. Kristian Helin og professor i international politik, ph.d. Ole Wæver prisen. De får hver tildelt 1 mio. kr. for deres skelsættende og internationalt anerkendte forskning.

Prismodtagerne

Kristian Helin modtager Forskningsprisen for sine banebrydende forskningsresultater, der har givet en større forståelse for de mekanismer, der styrer cellers deling og differentiering. De skelsættende resultater kan føre til gennembrud i kræftbehandlingen med ny revolutionerende medicin. Helin er derudover en af forskningslederne i det nyetablerede stamcelle center ved Københavns Universitet (DanStem). Helin overtog desuden i 2003 direktørposten hos BRIC (Biotech Research & Innovation Centre).

Ole Wæver er en af de få forskere, der både har et veletableret ry internationalt, og er en meget anvendt ekspert herhjemme. Hans forskningsområder omfatter bl.a. teorier om international politik, sikkerhedsteori og europæisk integration. Det er sjældent at finde en forsker, der både er en internationalt anerkendt topforsker indenfor et specifikt forskningsområde og samtidig en bredt orienteret dansk formidler.

Bryggerens pris
Carlsbergfondets Forskningspris uddeles én gang årligt til to forskere – en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig – der hver får tildelt 1 mio. kr. Af dette beløb er 250.000 kr. en personlig hædersbevisning og 750.000 kr. er støtte til et forskningsprojekt.

Videnskabeligt vokseværk
Carlsbergfondets Forskningspris har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Prisen skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af laboratorieudstyr eller løn til videnskabelig assistance.
Forskningsprisen uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Tidligere prismodtagere
I 2011 modtog fysikeren Lene Vestergaard Hau og filosoffen Dan Zahavi Carlsbergfondets Forskningspris.