Bygningen

Carlsbergfondet og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab har siden 1899 haft til huse på H.C. Andersens Boulevard 35 i en bygning ejet og opført af Carlsbergfondet.

I stuetagen har Carlsbergfondet i dag sekretariat og kvæstur. Det er også her, at formanden for Carlsbergfondets bestyrelse har kontor. Der er desuden bestyrelseslokale og et møderum.

På 1. sal findes Gl. Mødesal, hvor Videnskabernes Selskab holder møder. Endvidere rummer 1. sal klasseværelse, bibliotek og forskerværelser.

Gl. Mødesal på 1. sal. Krøyers maleri "Et møde i Videnskabernes Selskab" ses i baggrunden.
På 2. sal har Videnskabernes Selskab sekretariat, kontor og arkiv. Selskabets Præsident, Generalsekretær og Redaktør har også kontorer der. Selskabets Præsidium holder desuden møder på 2. sal.

Ny Mødesal på 3. sal. I baggrunden ses Erik A. Frandsens 4 x 6 meter store billedemosaik skænket af Ny Carlsbergfondet til Videnskabernes Selskab.
Ny Mødesal på 3. sal blev indrettet ved en ombygning af huset i 1976 og ny istandsat i forbindelse med en tagrenovation i 2009.