Fredagstaler

Videnskabernes Selskabs foredragssal benyttes til Studenterforeningens Fredagstaler.

Besøg Studenterforeningens Fredagstaler og oplev veloplagte forelæsere berette videnskabelige emner inden for et bredt spektrum af fagområder.
Studenterforeningen har lange og stolte traditioner for at skabe og opildne til debat. Gennem tiden har markante personligheder fra universiteter, erhvervs- og kulturliv samt en række politikere gennem tiden givet deres synspunkter til kende fra talerstolen. Blandt tidligere talere kan bl.a. nævnes Kaj Munk, Niels Bohr, Winston Churchill, Jurij Gagarin, Thorvald Stauning, A. P. Møller, Nikita Krustjov, Dwight D. Eisenhower og Ben Gurion.

Tid og sted

Kl. 14:30 til kl. 17 - H.C. Andersens Boulevard 35, KBH V

Program forår 2018

8. juni: 'Baroque, Bildung og Bibel i Karl Lagerfelds design og personlige stil – Fortolkning af en æstetik' ved Ekstern lektor og historiker Michael A. Langkjær

Den tysk-fødte tøjdesigner og fotograf m.m. Karl Lagerfeld (f. 1933) er en af modebranchens mest markante og kontroversielle skikkelser. Lagerfelds store alsidighed giver unikke muligheder for tværfaglig efterforskning inden for almenhistorie, kunst-, litteratur- og religionshistorie og kønsstudier. På den baggrund har Michael A. Langkjærs  indkredset de tre temaer: Barok, Bildung og Bibel. Langkjærs igangværende studium er en nøje analyse og kritisk fortolkning af Lagerfelds æstetiske og intellektuelle særpræg, herunder hans påvirkninger fra barok og rokoko, tilegnelse af Bildung og optagethed af bestemte katolske og jødiske "bibelske" temaer. Dagen taler vil diskutere, hvordan en dynamisk sammenhæng mellem disse påvirkninger har motiveret Lagerfelds karakteristiske tilgang til både design og hans personlige stil.

Tilmelding nødvendig. Find link til tilmelding her ca 2 uger før Fredagstalen

Gratis, men tilmelding nødvendig

4. maj: 'Bronzealderkvinders fortællinger' ved Karin Frei, Professor i arkæometri 

Egtvedpigen har for nylig vist os at ”rejser” i bronzealderen var noget som man kunne gøre ret ofte og ret hurtigt selv for mere end 3.000 år siden. Men var hun et enkeltstående tilfælde eller var dette med at rejse helt almindelig i bronzealderen? Karin M. Frei vil tale om ”Tales of Bronze Age Women” - et nyt 3-årigt tværfagligt forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet. Hør om hvor langt forskerne i projektet er, og hvad de har lært indtil videre.

6. april: 'Opmærksomhed' (fuldt booket) ved Peter Lund Madsen, Læge og hjerneforsker
Hvorledes indgår opmærksomhedsfunktionen i den almindelige afvikling af hjernens arbejde, er det den vigtigste hjernefunktion af dem alle og hvad sker der hvis den svigter?

2. marts: 'Du er ikke alene – den nye mikrobiomforskning og kroppen som økosystem' ved medicinhistoriker Adam Bencard

Lektor og medicinhistoriker Adam Bencard taler om små økosystemer. Bencard vil tage udgangspunkt i en af lægevidenskabens ubetinget største bedrifter, nemlig opdagelsen af mikroorganismernes rolle for smitsomme sygdomme. Meget tyder imidlertid på, at bakterierne spiller en mere kompleks rolle i forhold til sygdom og sundhed end hidtil antaget. 

Program efterår 2018

26. oktober: Stefan Hermann, Rektor for Professionshøjskolen Metropol