Billeder | Carlsbergfondet

Billeder

Her kan du frit downloade billeder med relation til Carlsbergfondet.

Flemming Besenbacher, Formand for Carlsbergfondet
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Flemming Besenbacher, Formand for Carlsbergfondet
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Flemming Besenbacher, Formand for Carlsbergfondet
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Carlsbergfondets bestyrelse. 
Fra venstre: Nina Smith, Carl Bache, Flemming Besenbacher, Søren-Peter Olsen & Lars Stemmerik
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Carlsbergfondets stifter Brygger J. C. Jacobsen - Malet af August Jerndorff i 1886
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Carlsbergfondets stifter, brygger J. C. Jacobsen
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Carlsbergfondets hus
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Carlsberg Laboratorium
--- Hent billede i fuld opløsning her ---Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
--- Hent billede i fuld opløsning her ---