Carlsbergfondet støtter European Social Survey med 5 millioner kroner | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet støtter European Social Survey med 5 millioner kroner

Seniorforsker Torben Fridberg fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd modtager knap 5 millioner kroner fra Carlsbergfondet til at videreføre dansk deltagelse i befolkningsundersøgelsen European Social Survey (ESS).

European Social Survey er en tværnational survey, der er blevet gennemført hvert andet år siden 2002 i en lang række europæiske lande. European Social Survey kortlægger stabilitet og ændringer i sociale strukturer, leveforhold og holdninger i europæiske lande.

Danmark har deltaget i samtlige runder af ESS frem til 2014, men i 2016 lykkedes det imidlertid ikke at finde finansiering fra de hidtidige kilder. Bevillingen fra Carlsbergfondet gives nu til at fortsætte deltagelsen og gennemføre det planlagte populationsstudie i Danmark i 2018.

”European Social Survey udgør et stykke essentiel infrastruktur for utallige europæiske forskere inden for samfundsvidenskaberne. Danmark bør ikke stå uden for dette europæiske samarbejde, som koblet med Danmarks helt unikke nationale registerdatabase udgør et kraftfuldt datagrundlag for danske forskere”, siger Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher.

Om ESS

ESS udgør en enestående database af meget høj kvalitet om de europæiske befolkningers holdninger, værdier og adfærdsmønstre. Data bruges af danske og internationale forskere, der producerer viden om såvel danskerne som de øvrige europæiske befolkninger.

Formålet er at forstå, hvordan Europas sociale, politiske og moralske systemer forandres. ESS arbejder desuden for at opnå et højere videnskabeligt niveau i den komparative samfundsforskning. Det gælder ikke mindst spørgeskemadesign og testning, udtræk af stikprøver, dataindsamling og spørgsmåls pålidelighed.

ESS ledes af et centralt konsortium under ledelse af City University London, UK. Konsortiet består endvidere af seks andre institutioner.

Læs om ESS i DanmarkTil oversigt