Til oversigt

Anbefalinger til cirkulær økonomi offentliggøres i dag

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, der har Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher for bordenden, fremlægger i dag anbefalinger til regeringen med en vision for det danske samfunds omstilling til en cirkulær økonomi. Bliver anbefalingerne til virkelighed, kan det skabe fundamentet for fortsat vækst og høj velstand i Danmark.

Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstandsstigning i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer. Så stort, at det i dag vil kræve tre kloder, hvis alle levede som vi danskere. I 2050 vil vi være ca. 10 mia. mennesker, så der er ingen tid at spilde. Vi skal udfase den lineære tankegang og begynde at tænke cirkulært. Med potentielle gevinster for Danmark i 2035 på op imod 45 mia. kroner i vækst, flere jobs og fald i CO2 vil cirkulær økonomi være en af de afgørende faktorer til Danmarks fortsatte vækst og høje velstand.

Sådan skriver Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi Flemming Besenbacher (formand), Anders Byriel, Christian B. S. Christensen, Franz Cuculiza, Matias Møl Dalsgaard, Kasper Guldager, Aja Guldhammer, Pernille Blach Hansen, Mik Kristensen, Martin Petersen, Jais Valeur og Jeanett Vikkelsøe i dagens Berlingske Business. Videre hedder det:

Alle verdens lande vil på sigt blive tvunget til at gennemgå denne transformation, hvilket vil skabe en stigende global efterspørgsel på cirkulære løsninger. Vores anbefaling er, at Danmark skal udnytte fordelen ved at være et lille agilt land til at blive et foregangsland. Det kræver, at offentlige og private aktører samarbejder og investerer i den cirkulære omstilling.

Gentænkning af bl.a. produktion og affaldshåndtering

Ved at gentænke den måde, vi designer, producerer, arbejder og forbruger, kan vi skabe nye muligheder og nye jobs. Det vil give danske virksomheder en konkurrencefordel og åbne nye markeder. Det er ikke nogen lille opgave.

For det første skal den cirkulære tænkning være en integreret del af virksomhedernes kerneforretning og det offentliges opgavevaretagelse. Derfor skal der opbygges viden og kompetencer i virksomhederne.

For det andet skal danske virksomheder gentænke deres design, produktion og forretningsmodeller, så de kan producere kvalitetsprodukter, der holder længere og nemt kan genbruges.

For det tredje skal vi ændre den måde, vi køber ind på ved at bruge cirkulære principper. For at accelerere omstillingen skal den offentlige sektor går forrest.

For det fjerde skal vi etablere mere velfungerende markeder for affald og genanvendte råvarer. Det skal gøre ressourcerne mere værd.

Danmark ligger allerede godt placeret til at få del i potentialerne i den cirkulære økonomi. Men andre lande har også fået øje på mulighederne, så vi skal rykke nu.

Læs kronikkenTil oversigt