Til oversigt

Bevilling fra Carlsbergfondet bag gennembrud i koralforskningen

Forskere fra bl.a. Biologisk Institut på Københavns Universitet har anvendt en velkendt biomedicinsk teknik – kaldet optisk koheræns tomografi (OCT) - til banebrydende studier af levende korallers struktur. Arbejdet er støttet af Carlsbergfondet.

Resultaterne er netop publiceret i det ansete interdisciplinære tidsskrift Journal of the Royal Society Interface. Carlsbergfondet har støttet forskningen med en bevilling til professor Michael Kühl til OCT-instrumentet og et Internationalt postdocstipendium til studiets førsteforfatter Daniel Wangpraseurt.

Læs artiklen i tidsskriftet Journal of the Royal Society Interface

Forskerne opdagede, at koralvævet kan trække sig hurtigt sammen, når det udsættes for kraftigt lys. Herved bliver vævet mere lysreflekterende, hvilket nedsætter lysmængden, der når frem til mikroalgerne i vævet. De kunne også kortlægge fordelingen af fluorescerende pigmenter i koralvævet, hvor de danner pigmentkorn med høj lysreflektion – specielt når vævet trækker sig sammen. Det er første gang, at disse lysregulerende mekanismer er kvantificeret henover hele levende koraller under naturlige forhold.

Pendant til ultralydscanning

De nye opdagelser blev gjort ved brug af et OCT system, der er i stand til hurtigt at skanne tredimensionelt henover et areal på 1-2 cm2 og ned til en dybde på 1-3 mm i korallens væv eller skelet med en opløsning på nogle få mikrometer. Dette gav forskerne et fantastisk indblik i levende korallers interne og eksterne opbygning og koralvævets dynamiske fordeling henover koralskelettet.

”OCT er en optisk analog til ultralydsskanning og er hyppigt anvendt i biomedicinske studier og for eksempel af øjenlæger til at kortlægge vævsændringer i øjet. Teknikken involverer brug af infrarødt lys, der ikke påvirker korallernes metabolisme og adfærd, trænger længere ind i korallen end synligt lys, og derved tillader en kortlægning af mikroskopiske strukturer med forskellige lysreflekterende egenskaber”, siger Michael Kühl.

Resultat er vigtigt, idet målinger af korallers stofskifte i reglen normaliseres til kalkskelettets overflade areal, som måles efter at vævet er fjernet. Men OCT målingerne viste, at korallers overfladeareal er meget mere dynamisk og dette sætter spørgsmålstegn ved den konventionelle måde at beregne korallers respiration og fotosyntese per overfladeareal.

Om koraller

Koraller er kalcificerende dyr og de primære arkitekter bag dannelsen af koralrev, som er de mest diverse økosystemer i havet. Korallerne lever i symbiose med små mikroalger, der findes i deres væv. Mikroalgerne binder CO2 via deres fotosyntese og danner kulhydrater, som udskilles og danner basis for koraldyrets respiration. Mikroalgerne forsynes til gengæld med næringsstoffer og lever et beskyttet liv i koralvævet.Til oversigt