Til oversigt

350 millioner fra Carlsbergfondet til dansk forskning i 2016

Carlsbergfondet har støttet dansk forskning med 350 millioner kroner i 2016. Fondet har dermed igen bidraget afgørende til, at danske forskere befinder sig i international topklasse.

I forbindelse med efterårets ordinære uddeling blev der uddelt bevilling til 178 forskere for samlet 146 mio. kr. Heraf er 74 mio. kr. gået til naturvidenskabelige forskningsaktiviteter til udførelse på både danske og udenlandske universiteter, 28 mio. kr. er gået til tværvidenskabelige forskning, mens 45 mio. kr. er kanaliseret ind i aktiviteter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Derudover uddelte Carlsbergfondet i foråret ekstraordinært 200 mio. kr. til nye og igangværende ”Semper Ardens”-forskningsprojekter

Se hvem der har modtaget en bevilling i Carlsbergfondets bevillingsoversigt for 2016

Carlsbergfondet uddeler ekstraordinært 200 millioner kroner til visionær forskning i Danmark

Carlsbergfondet har i år modtaget ansøgninger for 1,5 mia. kr. fordelt på 956 ansøgninger. Målt på beløb er fondets succesrate landet på 10 procent i indeværende år. Det mest efterspurgte virkemiddel i efterårets ansøgningsrunde var ”Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark”. Fondet modtog 308 ansøgninger og gav bevilling til 24 forskere til en samlet beløb af godt 27 mio. kr.

”Carlsbergfondet støtter excellente forskere, internationalisering og generationsskiftet på danske universiteter. Med forårets uddelinger til Semper Ardens-projekter til forskere i international topklasse støtter vi den absolutte elite blandt etablerede danske forskere. Med efterårets uddelinger havde vi derimod fokus på de yngste forskere: postdocs og nyansatte lektorer, for hvem relativt beskedne midler gør en stor forskel i deres bestræbelser på at opbygge en selvstændig forskningsprofil”, udtaler formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Nye og attraktive virkemidler

Carlsbergfondet lancerede i år to nye virkemidler, nemlig ”Semper Ardens-stipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab” og ”Carlsbergfondets Distinguished Lektor-stipendier”.

Lektor-stipendierne blev udbudt som udslag af, at der ifølge Danmarks Forsknings- og Innovationspolitikske Råds rapport fra 2016 ”Viden i Verdensklasse” mangler midler til finansiering til de unge forskere, som skal være fremtidens forskningsledere. Der har ikke overraskende været stor søgning til virkemidlet med i alt 204 modtagne ansøgninger. 21 modtog en bevilling til en samlet uddelt sum af knap 68 mio. kr.

Semper Ardens-stipendierne blev udbudt i erkendelse af, at humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere har brug for ro og rammer til at gå i dybden med en konkret videnskabelig problemstilling og sluttelig fremstille deres viden i en sammenhængende monografi. I alt ni forskere har i år modtaget et Semper Ardens-stipendium inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Læs nyhed: Carlsbergfondet uddeler ”Semper Ardens”-stipendier til banebrydende værkerTil oversigt