Til oversigt

Carlsberg-forskere styrker vilde afgrøder til fremtidens øl

Carlsberg Laboratorium blev opført i Valby tæt på Carlsbergbryggeriet og har i dag adresse på Gamle Carlsberg Vej.

Ny dansk forskning med deltagelse af forskere fra Carlsberg Laboratorium vil genskabe egenskaber hos byg og hvede, som er gået tabt gennem årtusinders forædling. Formålet er at gøre planterne mere robuste, så de bedre kan klare sig i naturen.

En gruppe forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet vil i samarbejde med forskere ved Carlsberg Laboratorium bringe byg tilbage til sit oprindelige robuste ophav.

Byg og hvede er højt forædlede kulturplanter og de to mest producerede afgrøder i Danmark. Det er årtusinder siden, at disse planter voksede vildt i naturen, og i dag kan de forfinede kornsorter ikke klare sig selv i konkurrencen med andre planter uden landmandens pleje og omsorg.

”For Carlsberg Laboratorium er projektet af stor vigtighed i forbindelse med udvikling af nye højtydende kvalitets-maltbygsorter til ølbrygning. Vi forventer, at dette projekt kan bringe helt ny viden til et af vores større forskningsområder, som omhandler øget klimatolerance og robusthed i fremtiden maltbyg”, udtaler forskningsdirektør og Vice President i Carlsberg Laboratorium Birgitte Skadhauge.

Ny forædlingsteknik

Ved at benytte en avanceret ny forædlingsteknik, som Carlsberg Laboratorium har udviklet, vil forskerne under naturlige forhold tilføre afgrøderne nogle af de egenskaber, de har mistet gennem tiden. Målet er, at deres evne til at optage næringsstoffer og få næring bragt helt ud i kernerne forbedres.

”Forædling har hidtil mest været forbundet med at få planten til at fravælge naturlige egenskaber. Når planterne er blevet det større, er det fordi, de har mistet det, der naturligt begrænser deres længdevækst. Eller når frugter er blevet sødere, er det fordi, de har mistet naturlige bitterstoffer. I dette projekt vil vi give planterne nogle af deres mistede egenskaber tilbage”, siger professor Michael Broberg Palmgren fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.  

Lektor Henrik Brinch-Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet uddyber:

”Under ugunstige forhold, hvor der kun er lidt fri næring til stede i jorden, har vilde planter avancerede systemer til at få næringsstofferne gjort tilgængelige og bragt dem op gennem roden til kernerne. Selv om vores kulturplanter gødes kraftigt, er de ikke nær så gode som vilde planter med hensyn til at få selv mikronæringsstoffer som zink ind i kernen. Det vil vi nu hjælpe dem med ved hjælp af rewilding”.

LESSISMORE

Projektet, der bærer navnet ”LESSISMORE - Bæredygtig intensivering af bygdyrkning” er støttet af Innovationsfonden og har følgende partnere: Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Aarhus Universitets Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Carlsberg Laboratorium.

Projektet løber over fire år og har et samlet budget på 27 millioner kroner.

Læs artikel på Innovationsfondens hjemmesideTil oversigt