Carlsbergfondet placerer 500 mio. DKK i bæredygtige investeringer | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet placerer 500 mio. kroner i bæredygtige investeringer

Carlsbergfondet placerer 500 mio. kroner i bæredygtige investeringer i CO2 reduktion, vandbeskyttelse og bæredygtig fødevareproduktion for at fremskynde forskning, der kan forandre.

Formanden for bestyrelsen for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher annoncerede investeringen ved åbningen af New York Climate Week.

Med investeringen ønsker Carlsbergfondet yderligere at understøtte indsatsen for en bæredygtig udvikling og løse globale udfordringer med indsigt og viden.

Investeringen på 500 mio. kroner (80 mio. USD) vil blive forvaltet af Impax Asset Management med det formål at skabe finansielt afkast samtidig med, at der opnås konkrete bæredygtighedsresultater. Investeringerne er mere specifikt fokuseret på Parvest Global Environment Fund, Parvest Aquafonden og Parvest SMaRT Food Fund.

Carlsbergfondet er et af ​​verdens ældste industrielle fonde og har været Carlsberg-koncernens hovedaktionær siden 1888. I dag modtager fondet fortsat indtægter fra Carlsberg-koncernens udbytte, der bruges til at støtte forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, der sigter mod at drive verden fremad gennem oplysning.

Tidligere i år annoncerede Carlsberg-koncernen sit eget ambitiøse bæredygtighedsprogram, som har til formål at bidrage til målene for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen om klimaændringer. Ambitionerne har Carlsberg kaldt Together Towards ZERO og har til formål at eliminere kulstofemissioner og vandspild på Carlsbergs bryggerier inden 2030.

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet:

"For at fremskynde en bæredygtig udvikling og leve op til det løfte, der er fastlagt i FN's bæredygtige udviklingsmål, har verden et kritisk behov for investeringer, der samtidig kan vise økonomiske, sociale og miljømæssige afkast."

"Med denne investering på 500 mio. kr. ønsker Carlsbergfondet at bidrage til at skabe banebrydende forskning og nytænkning samtidig med, at der skabes bæredygtige afkast, som vi kan give tilbage til samfundet eller geninvestere i andre fonde."

"Jeg er glad for, at disse investeringer supplerer Carlsberg-koncernens meget ambitiøse bæredygtighedsambitioner om at blive kulstofneutrale og eliminere vandspild på sine bryggerier inden 2030."

Ian Simm, grundlægger og administrerende direktør for Impax Asset Management:

"Siden 1998 har Impax primære mål været at levere høj, risikojusteret afkast på lang sigt samtidig med, at vores kunder får mulighed for at kvantificere miljøpåvirkningen af ​​deres investeringer. Impax har pioneret udviklingen af ​​miljøpåvirkningsmålinger for børsnoterede aktieporteføljer. Vi er meget opmuntret af de skridt, som vores investorer er villige til at tage for at forbedre dybden, bredden og klarheden i deres rapportering.”

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Her blomstrer ambitiøs bryggerivirksomhed side om side med forskning og støtte til det ypperste inden for videnskab, kunst og kultur. Fondets formand står ikke bare i spidsen for Carlsbergfondet, han er også bestyrelsesformand for Carlsberg A/S. Sådan har det været siden 1876, da brygger J.C. Jacobsen oprettede Carlsbergfondet. Carlsbergfondet har to hovedopgaver. 1) At være en aktiv investor med en bestemmende aktiepost i Carlsberg A/S og dermed sikre afgørende indflydelse på Carlsberg Groups strategi. 2) At støtte grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora gennem samfundsgavnlige uddelinger.

Om Impax Asset Management

Impax Asset Management administrerer eller rådgiver vedrørende godt 7,2 milliarder GBP i såvel børsnoterede som unoterede aktiestrategier primært rettet mod intentionelle kunder. Virksomhedens investeringer er baseret på den overbevisning at befolkningsdynamikken, knapheden af ressourcer, utilstrækkelig infrastruktur og miljøbelastninger i høj grad vil forme de globale markeder og dermed skabe investeringsrisici- og muligheder. Impax har en forventning om, at disse tendenser, der afspejler omstillingen til en mere bæredygtig global økonomi, vil skabe øget fortjeneste hos velpositionerede virksomheder. Impax’s virksomhedsspecifikke investeringsstruktur identificerer og kalibrerer de stigende risici og mulighederne, der vokser som følge af denne overgang, og anvendes i udvælgelsen af de investeringer, der vil klare sig bedst på lang sigt.Til oversigt