Til oversigt

Carlsbergfondet udbyder midler til excellent forskning

Carlsbergfondets opslår forskningsmidler til banebrydende videnskab udført af forskere med særlig tilknytning til Danmark.

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau, som udføres ved såvel danske som udenlandske forskningsinstitutioner. Fondet lægger i opslaget for 2017 særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud.

”Vi har i år besluttet ekstraordinært at genudbyde projektmidler til unge lektorer, da vi sidste år mærkede et stort behov og måtte sige nej til mange fremragende ansøgninger. Desuden lytter vi til analyser, der peger på behovet for at afhjælpe en mangel i den samlede forskningsfinansiering, der efterlader unge forskere i en svær situation på et kritisk tidspunkt i deres forskningskarriere, hvor de skal opbygge en selvstændig forskningsprofil, ”siger Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet.

Læs opslag og vejledning

Virkemidler der kan søges

Der kan bl.a. søges om støtte til postdoc-stipendier, som uddeles til fremragende ph.d.er til ophold af tolv måneders varighed ved et udenlandsk universitet eller til selvstændig forskningsaktivitet i Danmark. Der kan også søges om Lektorstipendier, der har til formål at skabe bedre mulighed for yngre lektorer til at etablere en selvstændig forskningsgruppe.

Også “Semper Ardens”-stipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab, der blev introduceret i 2016, opslås igen. Her udbydes op til otte etårige stipendier til førende, etablerede forskere, der ønsker at udarbejde en banebrydende monografi. Disse stipendier uddeles til forskere, der vurderes at besidde en særlig “Semper Ardens” (= passioneret, altid brændende) tilgang til deres forskning.

Endvidere udbyder fondet midler til publicering, udlandsophold, feltekspeditioner og afholdelse af konferencer samt apparatur, registerdata o.l.

Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium

Som noget nyt udbydes i år endvidere Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Rom. Bevillingen gives én gang til ét postdoc-ophold af 2-3 års varighed ved instituttet til forskning inden for humaniora og naturvidenskab.

Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. oktober 2017 kl. 16.00. Der åbnes for ansøgningssystemet den 1. september 2017.Til oversigt