Til oversigt

Danske forskere kortlægger handel med egyptiske oldsager

H.O. Lange og hustru på udgravningsbesøg i Abu Gharib, Egypten år 1900. Foto: Det Kongelige Bibliotek

En ny bog The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930 præsenterer den første detaljerede analyse af antikvitetsmarkedet i Ægypten i perioden 1880 til 1930.

Bogen er baseret på et omfattende arkivmateriale fra den danske ægyptolog H. O. Lange (1863-1943), som erhvervede en række genstande for Ny Carlsberg Glyptotek og Nationalmuseet i forbindelse med to længerevarende ophold i Ægypten (1899/1900 og 1929/1930). Herudover har en bred vifte af samtidige kilder været brugt, bl.a. guidebøger og rejseberetninger. Tilsammen giver de et usædvanlig detaljeret og levende indblik i den omfattende antikvitetshandel, der foregik i perioden.

Læs Københavns Universitets pressemeddelelse

Bogen er skrevet af professor i egyptologi Kim Ryholt og lektor Fredrik Hagen fra Københavns Universitet. Takket være H.O. Langes dagbøger fra sine ophold i Kairo i 1899-1900 og 1929-1930 er det lykkedes at rekonstruere meget af den handel med egyptiske oldsager, som har fyldt alle store vestlige museers egyptiske samlinger.

En del egyptiske genstande kom også til Danmark og danske museer i denne periode - de fleste erhvervet på lovlig vis. En af opkøberne var bibliotekar H.O. Lange, der i 1924 grundlagde egyptologi som fag på Københavns Universitet.

Hvem, hvor, hvordan

Bogen beskriver lovgivningen vedrørende handel og eksport samt praktiske forhold i forbindelse med handelen, eksempelvis dens sæsonmæssige karakter, forsyningslinjer og netværk, de forskellige måder, hvorpå genstande blev tilvejebragt, handelsruter og de mange forskellige typer af forhandlere, der var aktive i Ægypten. Antikvitetsmarkedets geografiske forhold bliver kortlagt ligesom den ægyptiske stats egen rolle i handlen, både gennem offentlige salgssteder, og som sælger og eksportør af mere eller mindre komplette gravkapeller.

Bogen afsluttes med en biografisk oversigt over mere end 250 antikvitetsforhandlere, der var aktive i Ægypten fra 1880'erne og frem til 1983, hvor handlen blev endeligt forbudt. De fleste beskrives her for første gang.

Bogen The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930. The H.O. Lange Papers er udgivet af Videnskabernes Selskab.Til oversigt