Poul Christian Matthiessen, der i årene 1993-2003 var formand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, har skrevet sine erindringer under titlen Følg med tiden, ikke med strømmen. | Carlsbergfondet
Til oversigt

Tidligere formand for Carlsbergfondet skriver erindringer: Følg med tiden, ikke med strømmen

Poul Christian Matthiessen, der i årene 1993-2003 var formand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, har skrevet sine erindringer under titlen Følg med tiden, ikke med strømmen.

I erindringsbogen følger vi Poul Christian Matthiessen fra barndommen bl.a. under besættelsen og videre op gennem tiden som studerende og professor i demografi på Københavns Universitet og til årene som først direktionsmedlem i Carlsbergfondet og siden bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S i perioden 1993 – 2003.

Fundatsændring gav ombrydninger

Poul Christian Matthiessen var bestyrelsesformand i en meget vigtig periode, hvor Carlsbergfondets fundats blev ændret med det formål at give mulighed for, at Carlsberg kunne udvikle sig fordelagtigt som virksomhed.

Fundatsændringen tillod Carlsberg A/S at overføre driftsaktiviteterne til et datterselskab Carlsberg Breweries, der i 2000 muliggjorde et samarbejde med norske ORKLA med en 60 procent ejerandel til Carlsberg og 40 procent til Orkla. Denne Selskabskonstruktion medførte, at Carlsberg kunne ekspandere internationalt i bl.a. Sverige, Norge, Finland og Rusland. Samarbejdet med ORKLA, der ophørte i 2004, efterlod Carlsberg i en væsentlig styrket position i det internationale ølmarked og muliggjorde ligeledes ekspansionen i Asien.

Det var også i Matthiessens formandstid, at en større ombygning af brygger J.C. Jacobsens villa på Carlsberg-grunden blev igangsat. Boligen var blevet indviet af Bryggeren i 1854 som privat bolig, og i sit testamente bestemte han, at den skulle overgå først til sin søn Carl Jacobsen og dennes familie og siden til fribolig for en person udvalgt af Videnskabernes Selskab. Carl Jacobsen ønskede imidlertid ikke at flytte ind i villaen, og de efterfølgende år beboedes villaen af bl.a. Harald Høffding og Niels Bohr og senest professor Søren Egerod fra 1988 til 1995. Efter dennes død blev det, med Justitsministeriets godkendelse, besluttet at ombygge boligen, så den kunne benyttes til ”aktiviteter inden for det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område”. Resultatet blev Carlsberg Akademi, der blev præsenteret for medlemmer af Videnskabernes Selskab den 23. oktober 1996.

Berigende år i Carlsberg

Matthiessen beskriver i bogen, hvordan meget af hans tid i Carlsbergfondet blev brugt på at tale med ansøgere om muligheder for støtte. Det var eksempelvis tilfældet i forbindelse med værket Kvindebiografisk leksikon, der blev finansieret sammen med Kulturministeriet, og Dansk udenrigspolitisk historie, der blev til under professor Ole Feldbæks ledelse.

Overordnet konkluderer Matthiessen, at arbejdet i såvel Carlsbergfondet som Carlsberg Bryggerierne var en berigelse af hans liv.

”Gennem medlemskabet i fondet kom jeg på nært hold af store dele af den danske forskningsverden og dermed i kontakt med mange fagområder. I den sammenhæng mødte jeg de ypperste forskere, som på fascinerende og informativ vis kunne videregive deres store viden”.

Bogen Følg med tiden, ikke med strømmen er udkommet på Gads Forlag og udgivet med støtte fra Carlsberg Mindelegat

Køb bogen Følg med tiden, ikke med strømmenTil oversigt