Til oversigt

Videnskab | Lidenskab: Mød forskere og kunstnere på Glyptoteket

Videnskab og kunst mødes, når Carlsbergfamilien i løbet af foråret inviterer til en række aftenarrangementer under overskriften Videnskab | Lidenskab. Programmet byder bl.a. på interviews med internationalt anerkendte forskere og førende danske kunstnere. Første gang er torsdag 16. april kl. 19-21 på Ny Carlsberg Glyptotek.

Videnskab | Lidenskab er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket i samarbejde med Politiken Live. Over tre aftener i foråret sættes arkæologer, fysikere og billedkunstnere i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews med journalister fra Politiken. Aftenerne byder desuden på indslag fra Carlsberg Laboratorium samt guidede nærstudier af udvalgte mesterværker fra Glyptotekets rige samling. Hver gang på baggrund af et aktuelt tema og hver gang med gratis pauseudskænkning af aftenens øl.

Læs mere om arrangementerne

I en travl tid, hvor viden ofte forbliver i sit eget faglige kredsløb, er det ønsket med Videnskab | Lidenskab at stille skarpt på ny og epokegørende viden samt indsigter fra kunstens verden. Vel at mærke i øjenhøjde med publikum og i relation til verden omkring os.

I løbet af foråret byder Videnskab | Lidenskab bl.a. på interviews med professorerne Jeffrey S. Hangst og Rubina Raja samt kunstnerne Bjørn Nørgaard, Tal R og Erik A. Frandsen. Desuden vil der være indslag fra arkæologer, kunsthistorikere og videnskabsfolk fra Carlsbergfamilien.

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs fortsatte, massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både strittende og levende arv, som Videnskab | Lidenskab samler sig omkring med det formål at skabe et nyt format til at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.

Premiere – en aften om RUIN

Premiereaftenen torsdag 16. marts kl. 19-21 har RUIN som bærende tema. Mød bl.a. professor og klassisk arkæolog ved Aarhus Universitet, Rubina Raja, og Politikens Gudrun Marie Schmidt i en samtale om oldtidsbyen Palmyra, som i de seneste år har været genstand for IS’ hærgen. Billedkunstner Bjørn Nørgaard fortsætter aftenen, når han interviewes om begrebet ruin i kunstnerisk praksis. Afslutningsvis kaster arkæolog og samlingschef Rune Frederiksen et værknært blik på Glyptotekets mesterværk Skønheden fra Palmyra, som i aftenens anledning vises i en særpræsentation i museets Festsal.

Almindelig entré til arrangementet. Gratis med Glyptotekets Årskort. Billetter reserveres på politiken.dk

Bemærk: Der er begrænset antal billetter til arrangementet.

Sæt kryds i kalenderen

Torsdag 27. april. Tema: INTET. Med bl.a. billedkunstner Tal R og professor og fysiker ved Aarhus Universitet Jeffrey S. Hangst.
Torsdag 18. maj. Tema: LYS. Med bl.a. billedkunstner Erik A. Frandsen

Alle aftener kl. 19-21 på Glyptoteket

#kunstogvidenTil oversigt