Fact sheet | Carlsbergfondet

Fact Sheet - Carlsbergfondet

Carlsbergfondets stifter, J.C. Jacobsen.

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Fondet kontrollerer en international bryggerivirksomhed side om side med støtte til fremragende videnskabelig forskning, kunst og kultur. Fondets formand står i spidsen for Carlsbergfondet, og er samtidig bestyrelsesformand for Carlsberg A/S. Sådan har det været siden 1876, da brygger J.C. Jacobsen oprettede Carlsbergfondet.

Carlsbergfondet – grundlagt på stærke værdier

Carlsbergfondet blev grundlagt på en passion for kvalitet. Passionen kan findes i alt, hvad fondet foretager sig, og er gengivet i de første linjer af Carlsbergfondets fundats og indgraveret i marmortavlen, som hænger over indgangsporten til Carlsbergs hovedsæde i Valby, København. Her kan man læse J.C. Jacobsens ”De Gyldne Ord”, som slår fast, at Carlsbergfondet skal stræbe efter den højst mulige kvalitet i alt, hvad fondet gør, og at man i driften af Carlsbergbryggeriet aldrig kun skal have fokus på forretningen her og nu, men også have fremtiden for øje. 

”De Gyldne Ord” var fremsynede og med til at sørge for, at Carlsberg i dag, mange år senere, er en af verdens største bryggerikoncerner og råder over nogle af branchens stærkeste brands. ”De Gyldne Ord” er også fundamentet for, at Carlsbergfondet kan støtte fremragende forskning, videnskab og kunst med flere hundrede millioner kroner årligt og spille en aktiv rolle i forsøget på at løse nogle af verdens globale udfordringer.

Carlsbergfondet har to hovedopgaver:

  1. At være en aktiv investor med en bestemmende aktiepost i Carlsberg A/S og dermed sikre afgørende indflydelse på Carlsberg Groups strategi.
  2. At støtte fremragende grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora gennem samfundsgavnlige uddelinger.

Carlsberg Group – kvalitet over hele verden

Carlsbergfondet er hovedaktionær i Carlsberg A/S og har i kraft af en bestemmende aktiepost afgørende indflydelse på bryggerivirksomheden. Carlsberg Group er i dag verdens tredjestørste bryggeri med ledende positioner på de nord- og østeuropæiske markeder samt stærke positioner på flere markeder i Asien. Carlsberg Group har 140 ølmærker, ca. 45.000 medarbejdere og solgte i 2015 120,3 mio. hl. øl, svarende til ca. 36 milliarder flasker. Carlsberg Group er i dag det eneste globale bryggeri, som er ejet af en erhvervsdrivende fond. Ud over at fondsejerskabet er et effektivt værn mod opkøb, skaber det bedre muligheder for at tænke langsigtet og sikre stabilitet i omskiftelige tider.

Carlsbergfondet støtter fremragende forskning, som gør verden bedre

Carlsbergfondet støtter visionær og innovativ grundforskning på internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Grundforskning, som gør os klogere, medvirker til at løse globale udfordringer og gavner vores samfund.

Fondet beder ansøgerne redegøre for, hvordan deres forskning bidrager til samfundets udvikling – og lokalt eller globalt kan være med til at løse de udfordringer, verdenssamfundet står med: de massive flygtningestrømme, konflikter og terrorisme, klimaforandringerne, den fremtidige energiforsyning, manglen på rent vand og befolkningstilvæksten.

Carlsbergfondet støtter de bedste forskere med de mest lovende projekter. Fondet ønsker at fremme internationaliseringen og vækstlaget i dansk grundforskning ved at støtte de i særklasse bedste og mest talentfulde yngre forskere. Derfor sender fondet forskere ud til de mest anerkendte universiteter i verden for at give dem international erfaring og netværk. Således bliver vækstlaget plejet, og der bliver skabt gunstige forudsætninger for at gennemføre et smidigt generationsskifte på de danske universiteter.

Carlsbergfondet prioriterer også forskere, der arbejder på tværs af videnskabelige fagområder. Det er ofte i grænseområderne, at de virkelig banebrydende resultater opstår. Særligt når forskere, der ikke normalt udveksler resultater, bliver bragt sammen, kan der ske spændende nybrud. I forlængelse af fundatsen bliver forskning støttet af Carlsbergfondet udført af danske og udenlandske forskere med tilknytning til det danske forskningsmiljø.

Carlsbergfondet yder desuden tilskud til sine fire afdelinger:

  • Den frie grundforskning
  • Carlsberg Laboratorium
  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
  • Tuborgfondet, som støtter samfundsgavnlige formål gennem aktiviteter med relation til dansk erhvervsliv

Ny Carlsbergfondet er en særlig afdeling under Carlsbergfondet, der støtter kunst og kunstvidenskab og er ansvarlig for driften af Ny Carlsberg Glyptotek

Overskuddet fra Carlsberg A/S går tilbage til samfundet

Carlsbergfondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med relationer og kontaktflader til hele det danske samfund. Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet uddeler i kraft af udbyttet fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S over 400 mio. kr. om året til grundforskning, kultur, kunst og miljø samt til Carlsberg Laboratorium og to internationalt anerkendte museer: Ny Carlsberg Glyptotek og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Det er fondets vision at forvalte arven efter brygger J.C. Jacobsen således, at hans tanker, idéer og fondets fundats tilgodeses, tilpasses nutiden og medvirker til at præge fremtiden for Carlsberg Group, videnskaben og samfundet.

Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer, der udpeges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blandt selskabets indenlandske medlemmer:

Flemming Besenbacher, professor, dr.scient. (bestyrelsesformand)

Søren-Peter Olesen, professor, dr.med.

Nina Smith, professor, cand.oecon.

Lars Stemmerik, professor, dr.scient.

Carl Bache, professor, dr.phil.