Carlsbergfondets Årsskrift

Carlsbergfondet ønsker størst mulig transparens omkring fondets aktiviteter. Fondet udgiver hvert år et årsskrift, som kan rekvireres gratis ved henvendelse til fondet

Carlsbergfondets årsskrift præsenterer rigt illustrerede artikler, der giver et aktuelt indblik i fondets alsidige og vigtige virke til gavn for dansk forskning. I årsskriftet 2017 kan man læse ti velskrevne og flot illustrerede baggrundsartikler om væsentlige videnskabelige emner skrevet af forskere, som har modtaget bevilling fra Carlsbergfondet. Tilmed bringes to artikler om den forskning, som modtagerne af Carlsbergfondets Forskningspris 2016 står bag.

Årsskriftet 2017 indeholder også en række artikler om det forgangne år i Carlsbergfamilien. Således kan man læse om de vidtfavnende aktiviteter inden for kunst, kultur og forskning, som Ny Carlsbergfondet, Tuborgfondet, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Carlsberg Laboratorium har gennemført til gavn og glæde for danskerne og det danske samfund.

Hent Carlsbergfondets Årsskrift 2017

Læs forskningsartiklerne i Årsskrift 2017 enkeltvis

Omslag

I anledning af, at Carlsberg i år kan fejre 170-års fødselsdag, prydes forsiden af hovedporten til Gl. Carlsberg fra 1883/1884. I forgrunden ses portnerboligen med fyrtårn og stjerneport fra 1883. Fyrtårnet, der bærer J.C. Jacobsens motto ”Arbejde og Nøjsomhed”, havde elektrisk lys, hvilket var en sjældenhed på daværende tidspunkt.

Om Carlsbergfondets årsskrift

Carlsbergfondets årsskrift er en årlig udgivelse, der indeholder rigt illustrerede artikler skrevet til den forskningsinteresserede og lærde læser samt artikler om Carlsbergfamiliens aktiviteter i det forgangne år. I et forord gør Carlsbergfondets bestyrelsesformand status over fondets aktiviteter og rolle i samfundet samt visioner for fremtiden.

Årsskriftet indledes traditionelt med to artikler af det foregående års modtagere af Carlsbergfondets Forskningspris og efterfølges af ti artikler forfattet af fondets forskere. Herefter bringes en række artikler om aktuelle aktiviteter i Ny Carlsbergfondet, Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Tuborgfondet.

Årsskrifterne har til og med 2015 indeholdt en oversigt over det foregående års bevillinger og fordelingen mellem de fundatsbestemte hovedaktiviteter. Efter 2015 vil disse oplysninger være tilgængelige her på Carlsbergfamiliens respektive hjemmesider.

Tidligere årsskrifterne kan findes digitalt i højre spalte.