Carlsbergfondets Årsskrift

Carlsbergfondet ønsker størst mulig transparens omkring fondets aktiviteter. Fondet udgiver hvert år et årsskrift, som kan rekvireres gratis ved henvendelse til fondet

Årsskrift 2016

Carlsbergfondets årsskrift præsenteres som led i fejringen af Carlsbergfondets 140-års jubilæum den 25. september 2016.

Gennem rigt illustrerede artikler giver årsskriftet et aktuelt indblik i Carlsbergfondets alsidige og vigtige aktiviteter til gavn for dansk forskning, kunst og kultur. I årsskriftet 2016 kan man læse velskrevne og flot illustrerede baggrundsartikler om væsentlige videnskabelige emner skrevet af forskere, som har modtaget bevilling fra Carlsbergfondet.

> Læs forskningsartiklerne i Årsskrift 2016 enkeltvis

Desuden indeholder årsskriftet artikler forfattet af vinderne af Carlsbergfondets Forskningspris 2015 samt om Carlsbergfondets historiske og nuværende betydning som afgørende finansieringskilde for danske forskere både før og nu. Årsskriftet præsenterer endvidere en række artikler om Carlsberg-familien.

I anledning af 140-årsjubilæet pryder naturligvis Carlsbergfondets stifter Brygger J.C. Jacobsen, 1811-1887, malet af August Jerndorff i 1886, forsiden. Bryggeren står i væksthuset Pompeji i sin bolig på Carlsberg. Mikroskopet, kolberne og bøgerne på bordet refererer til den videnskabeligt funderede brygning af øl.

Om Carlsbergfondets årsskrift

Carlsbergfondets årsskrift er en årlig udgivelse fra Carlsbergfondet, der indeholder rigt illustrerede artikler skrevet til den forskningsinteresserede og lærde læser. Her er desuden artikleberetninger om fondets aktiviteter i det forgangne år. Årsskrifterne har til og med 2015 indeholdt en oversigt over det foregående års bevillinger og fordelingen mellem de fundatsbestemte hovedaktiviteter. Efter 2015 vil disse oplysninger være tilgængelige her på Carlsbergfamiliens respektive hjemmesider.

I et forord gør Carlsbergfondets bestyrelsesformand status over fondets aktiviteter, rolle i samfundet samt visioner for fremtiden. Årsskriftet indledes traditionelt med to artikler af det foregående års modtagere af Carlsbergfondets Forskningspris. 

Udover at give en indsigt i den alsidige grundforskning, som Carlsbergfondet yder støtte til, beretter årsskrifterne også om aktiviteter i Ny Carlsbergfondet, Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og Tuborgfondet.

Årsskrifterne 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 kan læses digitalt, se højre spalte.