Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr. 2015 2014 2013 2012 2011
Udbytte fra datterselskaber 292,7 260,6 207,6 191,7 170,7
Omkostninger -33,3 -27,3 -24,6 -22,5 -22,5
Resultat før financielle poster 259,9 242,9 183,0 169,2 148,2
Finansielleposter, netto -32,5 21,2 20,6 63,1 71,4
Årets resultat før skat af bevillinger 227,3 264,1 203,6 232,3 219,6
Skat - - - - -
Årets resultat før bevillinger 227,3 264,1 203,6 232,3 219,6
Bevillinger -222,3 -220,0 -221,1 -193,7 -179,8
Årets resultat 5,0 44,1 -17,5 38,6 39,8
Årets resultat num1 num2 num3 num4 num5
Årets resultat num1 num2 num3 num4 num5
Aktiver i alt 31.640 25.471 30.543 28.675 20.886
Grundkapital 2.968 2.911 2.845 2.794 2.736
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 28.395 22.264 27.373 25.600 17.898
Egenkapital i alt 31.363 25.175 30.218 28.394 20.634
Årets resultat num1 num2 num3 num4 num5
Årets resultat num1 num2 num3 num4 num5
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,11 0,11 0,08 0,08 0,11
Omkostninger i pct. af bevillinger 15,0 12,4 11,1 11,6 12,5