Carl Bache

Bestyrelsesmedlem

Professor, dr.phil. (humaniora), på Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Født den 9. august 1953

Indvalgt 2014, nuværende valgperiode udløber 2018. Medlem af bestyrelsen i Carlsberg A/S og bestyrelsen i Ny Carlsberg Glyptotek.