Kirstine Rasmussen

Public Affairs Advisor

Kontakt

+45 40 95 38 23

kr@carlsbergfoundation.dk

  • Public affairs (ekstern interessevaretagelse)
  • Fondets konferencer og arrangementer
  • Varetagelse af European Foundation Center (EFC) medlemskab