Til oversigt

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen

Om Mindelegatet

J.C. Jacobsen med personale | 1885

Carlsbergfondet stiftede den 1. oktober 1938 - på 50-års dagen for J.C. Jacobsens overdragelse af bryggeriet til Carlsbergfondet – Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen.

Legatet har en fundats, hvis formål er at støtte for samfundsgavnlige aktiviteter, særlig sådanne som har tilknytning til videnskaben. Med udgangspunkt i fundatsen støtter Carlsbergs Mindelegat større og mindre projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for videnskaben og dens betydning i samfundet, med særlig fokus på ungdommen.

Legatets midler disponeres af bestyrelsen efter fundatsens formål. En del af midlerne uddeles gennem Carlsberg Sportsfond.

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen kan ikke søges.

Har du spørgsmål til Carlsbergs Mindelegat, er du velkommen til at kontakte legatets sekretariat.Til oversigt