Carlsbergs Mindelegat - Bestyrelsen | Carlsbergfondet

Carlsbergs Mindelegat

Bestyrelsen

J.C. Jacobsen med personale | 1885

Carlsbergs Mindelegats bestyrelse

Professor, dr. scient. Flemming Besenbacher (formand)
Carlsbergfondet 

Professor Ole John Nielsen
Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab 

Biolog Johan Olsen
Forsker ved Københavns Universitet samt musiker 

Vice President Birgitte Skadhauge
Carlsbergs Forskningscenter