Etiske retningslinier (for fondet) | Carlsbergfondet

Etiske retningslinjer


Carlsbergfondet har siden 2013 været medlem af the European Foundation Centre (EFC), der er en international non-profit organisation, som varetager interesser for fonde med almennyttige uddelinger.

EFC-medlemmerne er fortrinsvis større europæiske fonde. Der er i øjeblikket godt 240 direkte og associerede medlemmer, heriblandt en række danske fonde. EFC har et særligt forum for forskningsfonde kaldet ”EFC Research-forum”, som udgør en fortrinlig platform for samarbejde og udveksling af erfaringer.

EFC’s vision er en synlig og transparent filantropisk sektor, som arbejder effektivt sammen. Det er derfor organisationens mission at agere som en neutral partner for de, som ønsker at styrke den europæiske filantropiske sektor. EFC’s værdier er respekt, åbenhed, innovation og integritet.

I 2014 har medlemmerne af EFC besluttet et sæt ”Principles of Good Practice” for medlemsfondene. Carlsbergfondet støtter disse principper og implementerer løbende i overensstemmelse hermed initiativer, som skaber større transparens og styrker fondens governance. I det følgende er hovedpunkterne i principperne oversat til dansk:

Principles of Good Practice

Principperne dækker fire hovedområder:

1. Uafhængighed i governance
Fondet har et identificerbart og uafhængigt beslutningsorgan, der fungerer med høje etiske standarder, og hvis medlemmer udpeges i overensstemmelse med fastlagte principper og procedurer.

2. Kvalificeret ledelse
Fondet fremmer effektiv og kompetent forvaltning samt bæredygtige investeringer og sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne til gavn for offentligheden.

3. Gennemsigtighed
Fondet kommunikerer sit formål og virke samt resultaterne heraf med henblik på gennemsigtighed i alle aktiviteter.

4. Ansvarlighed
Fondet agerer på en ansvarlig og samarbejdende måde. Den står til ansvar for sine handlinger over for interessenter og samarbejdsparter ved aktivt at dele sin viden og erfaringer.