Nøgletal 5 år | Carlsbergfondet

Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2016 2015 2014 2013 2012
Udbytte fra datterselskaber 291,1 292,7 260,6 207,6 191,7
Omkostninger 38,6 -33,3 -27,3 -24,6 -22,5
Resultat før financielle poster 255,1 259,9 242,9 183,0 169,2
Finansielleposter, netto 70,2 -32,5 21,2 20,6 63,1
Årets resultat før skat af bevillinger 325,3 227,3 264,1 203,6 232,3
Skat  - - - - -
Årets resultat før bevillinger  325,3 227,3 264,1 203,6 232,3
Bevillinger  -479,8 -222,3 -220,0 -221,1 -193,7
Årets resultat -154,5 5,0 44,1 -17,5 38,6
Årets resultat   num1 num2 num3 num4
Årets resultat   num1 num2 num3 num4
Aktiver i alt 30.727 31.640 25.471 30.543 28.675
Grundkapital 3.049 2.968 2.911 2.845 2.794
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 28.137 28.395 22.264 27.373 25.600
Egenkapital i alt 31.186 31.363 25.175 30.218 28.394
Årets resultat   num1 num2 num3 num4
Årets resultat   num1 num2 num3 num4
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,12 0,11 0,11 0,08 0,08
Omkostninger i pct. af bevillinger 8,0 15,0 12,4 11,1 11,6