Skatteforhold | Carlsbergfondet

Skatteforhold


Fondsbeskatningsloven

Carlsbergfondet er skattepligtig efter samme regler som danske aktie- og anpartsselskaber og fondet er desuden omfattet af Fondsbeskatningsloven. Carlsbergfondet er ifølge fundatsen forpligtet til løbende at hensætte en del af sine indtægter til at konsolidere grundkapitalen.

Fondets øvrige indtægter uddeles i form af forskningsbevillinger (afdeling B) og bevillinger til fondets øvrige afdelinger (Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og Tuborgfondet).

Fondet fradrager uddelinger til bevillinger i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Alle Carlsbergfondets indtægter er, efter hensættelse til konsolidering af grundkapitalen, uddelt til fundatsmæssige formål, hvorfor den skattepligtige indkomst udgør 0 kr.

Carlsbergfondet henlagde i 2015 57 mio. kr. til konsolidering af grundkapitalen og uddelte 222 mio.kr. i form af forskningsbevillinger og støtte til fondets tre øvrige afdelinger.

Læs mere i Carlsbergfondets årsrapporter her