Nina Smith | Carlsbergfondet

Nina Smith

Bestyrelsesmedlem

Professor, cand.oecon. (samfundsvidenskab), på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Født den 17. oktober 1955

Indvalgt 2013, nuværende valgperiode udløber 2022. Medlem af bestyrelsen i Carlsberg A/S. Bestyrelsesmedlem i Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Holding og medlem af bestyrelsen for ejendomsselskaber tilknyttet Carlsbergfondet. Næstformand for bestyrelsen i Foreningen Nykredit og Bestyrelsesformand for KORA samt medlem af Det Økonomiske Råd.

Nina Smith udtræder efter eget ønske af bestyrelsen i Carlsbergfondet per 31. december 2018 og af Carlsberg A/S’s bestyrelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2019.