Louise Rømert | Carlsbergfondet

Louise Rømert

Fondssekretær

Kontakt

+45 33 43 53 85

lr@carlsbergfondet.dk

  • Administration og sekretariat
  • Kontakt vedr. Carlsberg Akademi
  • Kontakt vedr. Carlsbergfondets Forskerboliger