Challenges for Europe | Carlsbergfondet

Opslag: ”Challenges for Europe”

Sammen med den tyske forskningsfond VolkswagenStiftung og italienske Compagnia di San Paolo annoncerer Carlsbergfondet opslaget ”Challenges for Europe”. Frist for ansøgning er udløbet.

Hvad kan man søge midler til?

Opslaget udbyder midler til humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere, der ønsker at undersøge de langsigtede perspektiver af de udfordringer som det europæiske kontinent og EU står overfor.

Links

Opslag (PDF)
FAQ (PDF)

Baggrund

Igennem en årrække har Europa stået over for alvorlige udfordringer der har skabt problemer blandt de europæiske stater. Blandt udfordringerne kan nævnes økonomiske kriser, social ulighed, migration, populisme og nationalisme, erosion af demokrati, disinformation, terrorisme og cybersikkerhed. Især Den Europæiske Union udfordres af udviklingen, som truer både operationel kapacitet og sammenhængskraft.

Hvem kan søge?

Opslaget retter sig mod forskere inden for humaniora, samfundsvidenskab og kulturvidenskab. Hovedansøgeren skal komme fra et af de tre lande der udbyder opslaget: Danmark, Tyskland eller Italien. Samarbejde med forskere fra Syd- og Østeuropa er særligt ønskeligt. Det er også et plus at inddrage yngre forskere i forskningsprojekterne.

Ansøgningsfrister og proces

Ansøgningsprocessen vil have to faser. Frem til midnat (CET) den 13. december 2018 kan der indsendes interessetilkendegivelser på engelsk. En gruppe internationale eksperter udarbejder efter fristens udløb en liste over forskningsgrupper, som pr. juni 2019 vil blive inviteret til at fremlægge et konkret projektforslag for de eksperter, der er udpeget til at vurdere ansøgningerne.

De afsatte midler til ”Challenges for Europe” vil blive fordelt til forskningskonsortier sammensat af højst fem ”Principal Investigators” (PI’s) / partnere fra mindst tre forskellige europæiske lande. Forskere ansat på europæiske universiteter og forskningsinstitutioner kan søge. Projekterne kan maksimalt vare 4 år, og der kan højest tildeles € 1.000.000 pr. projekt.

Yderligere oplysninger og kontakt:

Yderligere information om Carlsbergfondets deltagelse i ”Challenges for Europe”-opslaget fås hos:

Peter Thostrup, sekretariatschef i Carlsbergfondet: thostrup@carlsbergfoundation.dk

Spørgsmål til opslaget og ansøgningsprocedurer kan stilles til:

Ms. Cora Schaffert-Ziegenbalg, Program Director at the VolkswagenStiftung, schaffert-ziegenbalg@volkswagenstiftung.de