Carlsbergfondets mission | Carlsbergfondet

Carlsbergfondets mission

Det er Carlsbergfondets mission at yde støtte til fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud.