Carlsbergfondet

Tidligere opslag

Her kan du se Carlsbergfondets ordinære opslag fra 2019. Ansøgningsfristen var 1. oktober 2019

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til de bedste ph.d.er til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondets ”Visiting Fellowships” ved University of Oxford
Toårige postdoc-stipendier til ophold ved University of Oxford. Ansøgere opfordres til at kontakte Carlsbergfondet for hjælp til at identificere et passende forskningsfagligt miljø, som det påtænkte projekt kan indgå i.

Carlsbergfondets reintegrationsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et internationaliserings­stipendium fra Carlsbergfondet eller andet privat eller offentligt finansieret forskningsophold i udlandet.

Carlsbergfondets ”Young Researcher” stipendier
Støtte til de bedste nyansatte lektorer eller tenure-track adjunkter med international erfaring til etablering af selvstændig forskergruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk.

Carlsbergfondets monografistipendier
Etårige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere med en 'Semper Ardens' (passioneret, altid brændende) tilgang til deres forskning og med et projekt der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling.

Forskningsinfrastruktur
Tilskud til apparatur, registerdata, databaser og feltrejser


Vurdering

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte. Fondet vil under evalueringsprocessen generelt anlægge en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere og tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.


Carlsbergfondet støtter ikke: 

  • Klinisk og teknisk-videnskabelig forskning 
  • Ikke-videnskabeligt personale 
  • Overhead og administrationsgebyrer