Aktuelle opslag og vejledninger | Carlsbergfondet

Aktuelle opslag og vejledninger

Deadline:

1. oktober 2021 kl. 16.00

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen skal udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til danske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondet lægger i medfør af sin strategi særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter og talentudvikling. Fondet har særligt fokus på at udvikle den næste generation af forskere.

Læs mere om Carlsbergfondets Strategi

Fondet vil under evalueringsprocessen tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.

Carlsbergfondet ønsker ligeledes at fremme diversiteten i dansk forskning og anlægger en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede forskere, i særdeleshed kvalificerede kvindelige forskere, til at søge.

Carlsbergfondet ønsker på længere sigt at opnå en kvalificeret lige kønsfordeling blandt fondets bevillingshavere.


Ordinært opslag

Carlsbergfondet støtter fremragende forskning med følgende virkemidler:

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til ph.d.er til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondets “Visiting Fellowships” ved University of Oxford
Toårige postdoc-stipendier til ophold ved University of Oxford.

Carlsbergfondets reintegrationsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et internationaliserings­stipendium fra Carlsbergfondet eller andet privat eller offentligt finansieret forskningsophold i udlandet.

Carlsbergfondets ”Young Researcher” stipendier
Treårige stipendier til nyansatte lektorer i et fast lektorat til etablering af selvstændig forskergruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk.

Carlsbergfondets monografistipendier
Etårige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab og med et projekt, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller fremragende dansk doktorafhandling.

Forskningsinfrastruktur
Bevillinger til apparatur, registerdata og databaser.

Feltekspeditioner / Forskningsophold
Bevillinger til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter over 100.000 kr.

Som noget nyt i 2022 vil Carlsbergfondet udbyde to årlige opslag af følgende virkemidler med ansøgningsfrist henholdsvis 1. april og 1. oktober:

  • Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
  • Carlsbergfondets “Visiting Fellowships” ved University of Oxford

Løbende opslag

Følgende virkemidler kan søges året rundt:

Konferencer
Bevillinger til afholdelse af internationale konferencer i Danmark.

Feltekspeditioner / Forskningsophold
Bevillinger til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter under 100.000 kr.

Publicering
Bevillinger til publicering af monografier baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet.


Carlsbergfondet støtter ikke: 

  • Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning samt teknisk-videnskabelig forskning
  • Ikke-videnskabeligt personale
  • Overhead

I Carlsbergfondet brygger vi viden for en oplyst fremtid.