Aktuelle opslag og vejledninger | Carlsbergfondet

Aktuelle opslag og vejledninger

Carlsbergfondets ordinære opslag offentliggøres d. 10. august 2020

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen skal udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til dansk forskning.

Carlsbergfondet ønsker at fremme diversiteten i dansk forskning og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge, uanset køn.


Løbende opslag

Virkemiddel, der kan søges året rundt.

Konferencer
Bevillinger til afholdelse af internationale konferencer i Danmark.

Feltekspeditioner / Forskningsophold
Bevillinger til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Publicering
Bevillinger til publicering af monografier baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet.


Ordinært opslag

Carlsbergfondets ordinære opslag offentliggøres d. 10. august 2020

Vurdering

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte. Fondet vil under evalueringsprocessen generelt anlægge en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere og tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.


Carlsbergfondet støtter ikke: 

  • Klinisk og teknisk-videnskabelig forskning 
  • Ikke-videnskabeligt personale 
  • Overhead og administrationsgebyrer