Opslag i åben konkurrence 2022 – 2026

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.
Forskningen skal udføres af danske og udenlandske forskere med stærk tilknytning til dansk forskning.