FAQ

Carlsberg Mindelegat og Forskningsformidling

Generelt


[To top]

Er jeg, som universitetsansat forsker at betragte som ”professionel formidler”?

Som forsker er man at betragte som professionel formidler, hvis ens ansættelsesopgaver indeholder formidling i et omfang og til en målgruppe, der væsentligt ligger ud over den almindelige formidling, der forventes af en forsker som angivet i Universitetsloven.  

[To top]

Dækker ”offentlige institutioner” over universiteter?

Ja. Ansøgninger fra universiteter skal fremvise dokumentation på professionel erfaring med formidling på vegne af den medarbejder, der tænkes at være ansvarlig for projektet.

[To top]

Hvad vil det sige at have ”dokumenteret professionel erfaring med formidling”?

Ansøger skal kunne dokumentere, at vedkommende har erfaring med, for eksempel men ikke begrænset til, produktion af podcasts eller videoer, udgivelse af populærvidenskabelige bøger eller artikler, eller tilrettelæggelse af offentlige foredrag, festivaler eller lignende.

[To top]

Hvad dækker begreberne grundforskning og anvendt forskning over?

Der henvises til følgende: Carlsbergfondet støtter | Carlsbergfondet

[To top]

Kan jeg indsende mere end en ansøgning i samme ansøgningsrunde?

Nej.

[To top]

Kan jeg søge om mere end et virkemiddel i samme ansøgningsrunde?

Nej.