Tidligere opslag | Carlsbergfondet

Carlsbergfondets Opslag 2020

Opslag fra 2020 – ansøgningsfrist udløbet

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen skal udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til danske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte. Fondet vil under evalueringsprocessen tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.

Carlsbergfondet ønsker ligeledes at fremme diversiteten i dansk forskning og anlægger en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede forskere, i særdeleshed kvalificerede kvindelige forskere, til at søge. Carlsbergfondet tager således højde for en række kvantitative og kvalitative krav i vurderingen af ansøgningerne.

Carlsbergfondet ønsker på længere sigt at opnå en kvalificeret lige kønsfordeling blandt fondets bevillingshavere.


Ordinært opslag

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til de bedste ph.d.er til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondets “Visiting Fellowships” ved University of Oxford
Toårige postdoc-stipendier til ophold ved University of Oxford.

Carlsbergfondets reintegrationsstipendier
To- til treårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et internationaliserings¬stipendium fra Carlsbergfondet eller andet privat eller offentligt finansieret forskningsophold i udlandet.

Carlsbergfondets ”Young Researcher” stipendier
Støtte til de bedste nyansatte lektorer i et fast lektorat til etablering af selvstændig forskergruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk.

Carlsbergfondets monografistipendier
Etårige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab og med et projekt, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller fremragende dansk doktorafhandling.

Forskningsinfrastruktur
Tilskud til apparatur, registerdata og databaser.

Feltekspeditioner / Forskningsophold
Bevillinger til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter over 100.000 kr.

HM Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendier ved Det Danske Institut i Rom
Et til to postdoc-stipendier af et til to års varighed ved Det Danske Institut i Rom til forskning inden for humaniora, samfundsvidenskab og/eller naturvidenskab.

HM Dronning Margrethe den II’s og Vigdís Finnbogadóttir’s tværdisciplinære forskningscenter for hav, klima og samfund.
Projektet er et samarbejde mellem og finansieret af Carlsbergfondet og The Icelandic Centre for Research (Rannis) (www.rannis.is)

  • Fem toårige postdoc-stipendier inden for naturvidenskab med særligt fokus på (1) molekylære proxyer til udredning af det historiske forhold mellem klima og økosystemer i havet og på land samt kortlægning af forholdene mellem klimatilstande og den marine biosfære i den antropocæne tidsalder, (2) at identificere klimaskabte ændringer i havets processer og (3) anvendelsen af tephra kronologi til at opstille solide aldersmodeller for aflejringskerner i havet og på land.
  • Tre toårige postdoc-stipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab med særligt fokus på havet og klimaforandringernes betydning for islandsk kultur og samfundsliv.

Postdoc-projekterne er knyttet til forskningsplanen for ”HM Dronning Margrethe den II’s og Vigdís Finnbogadóttirs tværdisciplinære forskningscenter for hav, klima og samfund”. For en mere detaljeret beskrivelse, læs projektbeskrivelsen.


Vurdering

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte. Fondet vil under evalueringsprocessen generelt anlægge en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere og tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.


Carlsbergfondet støtter ikke: 

  • Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning samt teknisk-videnskabelig forskning
  • Ikke-videnskabeligt personale
  • Overhead

I Carlsbergfondet brygger vi viden for en oplyst fremtid.