Vurderingskriterier

Ekstern bedømmelse

De eksterne bedømmere vurderer ansøgningen ud fra fire kriterier, der tildeles A, B eller C:

1. Projektets originalitet og gennemslagskraft

 1. Projektet er særdeles originalt og kan potentielt føre til videnskabelige gennembrud inden for det pågældende område
 2. Projektet er solidt og forventes at lede til ny indsigt på det pågældende område men med begrænset gennemslagskraft 
 3. Projektets originalitet og gennemslagskraft er begrænset

2. Kvaliteten af den videnskabelige tilgang

 1. Den videnskabelige tilgang er af ekstraordinær kvalitet og banebrydende 
 2. Den videnskabelige tilgang er solid og vurderes at være konkurrencedygtig på internationalt niveau
 3. Den videnskabelige tilgang vurderes ikke at være konkurrencedygtig på internationalt niveau

3. Projektets gennemførlighed

 1. Metodologien og den overordnede projektplan er solid og indeholder ingen væsentlige risikofaktorer i forhold til projektets gennemførlighed 
 2. Metodologien og den overordnede projektplan er solid men indeholder nogle risikofaktorer, der ikke er fuldt ud adresserede
 3. Metodologien og den overordnede projektplan indeholder store mangler, der rejser tvivl om projektets gennemførlighed 

4. Ansøgers kvalifikationer

 1. Ansøgeren har opnået fremragende resultater i forhold til karriereniveau og har demonstreret evne til at udføre nytænkende forskning. 
 2. Ansøgeren har opnået solide resultater og har ydet vigtige bidrag inden for det pågældende område 
 3. Ansøgerens videnskabelige kvalifikationer er gennemsnitlige til under gennemsnittet på det pågældende område 

5. Konklusion

De eksterne bedømmere giver en samlet konklusion, der opsummerer de væsentligste styrker og svagheder i ansøgningen.