Bestyrelsens vurderingskriterier

Ansøgning

 • Foreligger der en klar og relevant problemstilling?
 • Er ansøgningen skrevet på et tydeligt sprog?

Virkemiddel

 • Er formålet med virkemidlet opfyldt i tilstrækkelig grad?

Videnskabelig kvalitet

 • Originalitet og gennembrud:
  • Er projektet originalt?
  • Giver projektet mulighed for videnskabeligt gennembrud i feltet?
 • Kvalitet af videnskabelig tilgang
  • Er den videnskabelige tilgang af høj kvalitet?
  • Er den videnskabelige tilgang banebrydende?
  • Er tilgangen internationalt konkurrencedygtig?
 • Projektets gennemførlighed
  • Er metodologien relevant?
  • Er projektplanen realistisk?
  • Er der væsentlige risikofaktorer i forhold til gennemførlighed?

Ansøgers kvalifikationer

 • Har ansøgeren opnået fremragende resultater i forhold til karriereniveau?
 • Har ansøgeren demonstreret evne til at udføre nytænkende forskning?
 • Specifikt for alle Semper Ardens. Har ansøgeren været i stand til at tegne sit felt og udvikle det?
 • Specifikt for Semper Ardens hvor der søges om støtte til videnskabeligt personale. Har ansøgeren demonstreret evner til lederskab, vejledning, og mentorskab (f.eks. forskningsgruppe, internationale samarbejder, ledelseskursus)?