Til bevillingsoversigt

What Social Robots Can and Should Do--Towards Integrated Social Robotics

Semper Ardens: Advance

Beskrivelse

‘Social robotteknologi’ – den nye retning indenfor robotforskning i det 21. århundrede, der sigter mod at skabe maskiner med social intelligens – er spået til at skabe en ny teknologisk revolution, med markante socioøkonomiske og sociokulturelle forandringer og omvæltninger til følge.

Vores forskningsprojekt vil definere og implementere et nyt paradigme for proaktiv regulering af sociale robotter og deres anvendelse. Ved at integrere robotteknologisk forskning med empirisk og konceptuel forskning forankret i humaniora, samfunds-og humanvidenskaberne, vil vi udarbejde det metodologiske fundament, der kan gøre det muligt at udvikle ansvarlig social robotteknologi.

Vi vil anskueliggøre gyldigheden og brugbarheden af denne nye metode ved at designe og teste flere innovative applikations- og anvendelsesperspektiver.  Disse er udviklet til at fremme sociokulturelle værdier og normer, der vedrører personlig og social velbefindende, såsom retfærdighed, autencititet,  handlefrihed og kreativ selvrealisering.