Til bevillingsoversigt

Analysis of complex biological mixtures by a novel method: “DNA-SHAPES” - a model for artificial tasting

Semper Ardens: Advance

Beskrivelse

Mad og drikkevarer er ofte yderst komplekse blandinger, som kan være svære at analysere med hensyn til de enkelte ingredienser og potentielt sundhedsfarlige stoffer. Vi vil i DNA-SHAPE projektet udvikle en helt ny metode, der på kort tid kan “oversætte” det samlede indhold i en fødevare til digitaliseret information i form af DNA sekvenser. 

Ud fra avancerede computeranalyser af DNA sekvenserne vil vi kunne opnå et digitalt fingeraftryk af fødevarens indhold, som potentielt set kan anvendes som markør for fødevarekvalitet, -sikkerhed og -autenticitet. Endvidere er det planen at sammenholde resultaterne med menneskers faktiske smagsopfattelse for bedre at forstå hvad ”smag” er og, på længere sigt, bane vejen for udvikling af kunstige smags- of lugtemaskiner. 

DNA-SHAPE metoden kan potentielt set anvendes til profilering af enhver kompleks blanding af stoffer, f.eks. i forbindelse med identifikation af vand- og jordprøveforurening, retsmedicinske analyser og til sygdomsdiagnostik baseret på analyse af kropsvæsker.