Til bevillingsoversigt

'The Moratinos files'. The untold history of international affairs 2004-2010.

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Beskrivelse

Morten Heiberg modtager stipendiet til at skrive en monografi, der på grundlag af et omfattende og hidtil ukendt kildemateriale og interviews med nøglefigurer i det internationale samfund analyserer og perspektiverer transformationen i de internationale relationer efter årtusindeskiftet. 

Monografien tager afsæt i spansk udenrigspolitik, men er først og fremmest tænkt som en globalhistorisk tour de force, der via en række cases bringer læseren til verdens brændpunkter: Fra Irak-krigen, EU’s brydninger med Rusland, konflikten i Vestsahara og fredsprocessen i Mellemøsten til det politiske tøbrud mellem Cuba og USA, hvor Moratinos agerede mægler mellem Barack Obama og Raúl Castro. 

Med udgangspunkt i begreberne ”effective multilateralism” og "smart power" undersøges Vestens muligheder for gennem et multilateralt samarbejde med både private og statslige aktører at afbøde de negative konsekvenser af globaliseringen.