Til bevillingsoversigt

Publicering af resultaterne fra udgravningerne af maglemosepladsen Ålyst i monografien: ”Hunter-gatherers in a changing world - Ålyst and the Maglemose Settlements in Northern Europe”.

Monograph Fellowships

Beskrivelse

Lasse Sørensen modtager stipendiet til udarbejdelse af en monografi, der skal bidrage med ny international viden om udforskningen af Maglemosekulturen (9000-6400 f.Kr.) i hele Europa samt bringe historisk dybde og globalt perspektiv til nutidens ressourcerelaterede og klimatiske debatter. 

Der fokuseres specifikt på at få publiceret resultaterne og nye tolkninger deraf fra udgravningerne af bopladsen Ålyst på Bornholm, som er den største lokalitet fra Maglemosekulturen i Europa. Den ny viden fra udgravningerne af Ålyst viser jæger-samlernes massive tilstedeværelse i begyndelsen og mellemste del af Maglemosekulturen samt deres fravær i slutningen af kulturen. 

Det er projektets hypotese, at jæger-samlernes tilpasningsevne i forhold til de kontinuerlige havstigninger og forsvindende landområder var tæt forbundet med evnen til at opretholde kulturelle netværk og sociale kontakter med andre jæger-samlere i det nordeuropæiske område. Ofte er havstigningerne blevet forbundet med en katastrofe for disse jæger-samler samfund. Men i denne monografi vil der blive argumenteret for det modsatte, fordi de klimatiske ændringer genererede nye og mere kystbundne bosættelser, hvor nye innovationer og teknologier inden for marine transport­jagt- og fangstmetoder var med til at skabe vækst, stabilitet og tættere netværk i disse samfund.