Til bevillingsoversigt

Trauma, Imitatio and the Invention of History

Monograph Fellowships

Beskrivelse

Kim Ryholt modtager stipendiet til forskning, der skal munde ud i et nytænkende og omfattende bidrag til forståelsen af menneskets psyke og selvforståelse og dets opfattelse og brug af fortiden i antikken. 

Forskningen tager udgangspunkt i en historisk‐kontekstualistisk tilgang til et alsidigt og komplekst kildemateriale, der omhandler oldtidens Ægypten, og det fokuserer på, hvorledes historie bliver skabt som et litterært konstrukt samt hvilke faktorer, der gør sig gældende. 

Der diskuteres forskellige former for kulturkampe og de arenaer, hvori de udspiller sig. Der er særlig tale om konflikter ift. forskellige folkefærd, som ægypterne kom i intim kontakt i landets lange historiske forløb, herunder nubiere, assyrere, persere, grækere, romere og jøder. Og konflikterne omfatter diverse aspekter af samfundet og historien. Lidt forsimplet udtrykt: hvem var først og hvem var størst i forhold til skrift, litteratur, kunst, videnskab, infrastruktur, erobringer, og så fremdeles.