Til bevillingsoversigt

Vox peregrina: An Ethical, Theological, and Psycho(patho)logical Phenomenology of Listening

Monograph Fellowships

Beskrivelse

Claudia Welz modtager stipendiet til at skrive en trilogi. Bogens tre dele hører til forskellige discipliner, men har én ting til fælles: de handler om en stemme eller et ord (vox), som er fremmed (peregrina) i den forstand, at nogen eller noget ‘andet’ rammer mennesket uforudset ‘udefra’, men berører det i menneskets inderste indre. 

Formålet med trilogien er at udvikle en sansernes hermeneutik, der fokuserer især på forholdet mellem fornuft og hørelse. Bogens første (etiske) del med titlen Conscience, Self-Disclosure, and Self-Deception undersøger samvittighedens ‘stemme’, som ‘taler’ lydløst gennem følelser som skyld, skam og anger. Hvordan bidrager denne stemme, der på én gang udtrykker et menneskes selvforståelse og dets samspil med andre, til vedkommendes selverkendelse eller selvbedrag? 

Bogens anden (teologiske) del bærer overskriften Prayer, God’s Silence, and His ‘verbum externum’ og drejer sig om følgende spørgsmål: Hvordan vi kan identificere Guds ‘ord’, hvis det ikke kan høres akustisk, men ‘gemmer’ sig f.eks. i tekster? Hvordan kan vi vide, om en bøn er blevet ‘besvaret’? Og hvad betyder talen om Guds ‘tavshed’ efter Auschwitz? Bogens tredje (psyko(pato)logiske) del med titlen Trauma, Delusion, and Self-Surrender diskuterer hallucinatoriske ‘stemmer’ i sammenhæng med traumer, hvor noget ubehageligt ‘høres’ igen i form af ufrivillige minder, og i sammenhæng med sindslidelser, hvor ét og samme ‘lydbillede’ kan manifestere erfaringen af en fælles virkelighed eller noget, der kun foregår i patientens hovedet og viser en radikal form for selvfremmedgørelse.