Til bevillingsoversigt

Images and International Security

Monograph Fellowships

Beskrivelse

Lene Hansen modtager stipendiet til at skrive en banebrydende monografi om billeder, sikkerhed og international politik. Bogen vil præsentere den første sammenhængende teori om billeders betydning for internationale konflikter. 

Bogen sætter også teoretisk fokus på den rolle billeder spiller, når nye sikkerhedsproblemer som for eksempel klimaforandring forsøger at få plads på den globale dagsorden. Monografien vil udvikle teori og metode til studiet af ikoniske billeder såsom Napalm Pigen fra Vietnamkrigen såvel som til studiet af den daglige strøm af billeder af for eksempel bådflygtninge som optræder i medierne. 

Bogen ser især på  fotografier, videoer og karrikaturtegninger, visuelle genrer som har skabt internationale kriser, men som også har potentialet til understøtte konfliktløsning og humanitære sikkerhedspolitikker.