* | Carlsbergfondet
Til bevillingsoversigt

Studiet af de klassiske latinske litteratur i middelalderen

Forskningsinfrastruktur

Summary

Projektet sætter sig som mål at udforske den rolle, som den antikke litteratur har spillet i den vestlige middelalder indtil ca 1200. Undersøgelsen, der hidtil er udmøntet i 6 bind, medens et 7. er i trykken, omfatter dels udførlige palæografiske, kodikologiske og filologiske beskrivelser af de ca 2.500 bevarede klassikerhåndskrifter fra perioden, dels redegørelser for bestanden af klassiske tekster i private og institutionelle biblioteker. 

Desuden behandles i syntetisk form bl. a. præsentationen af teksterne i håndskrifterne, kommentarerne og glosserne, tekstkritikken, den pseudo-antikke litteratur og holdningen til den profane litteratur i en kristen verden. Undersøgelsen kaster et nyt og mere præcist lys over den middelalderlige humanisme og det intellektuelle liv i middelalderen.