Til bevillingsoversigt

How do soil invertebrates survive thermal extremes?

Forskningsinfrastruktur

Summary

Hovedparten af jordens dyrearter er vekselvarme og derfor stærkt påvirket af temperaturer i deres miljø. De tiltagende klimaændringer har forøget interessen for studier af temperaturtilpasninger, og det er vigtigt at undersøge hvorvidt kapaciteten af disse tilpasninger vil kunne sikre biodiversitet og bestande i fremtiden. Klimaændringerne i Arktis forventes langt at overstige andre områder, men selv om det bliver varmere, kan dette paradoksalt nok også føre til øget kuldepåvirkning af dyr, der overvintrer i eller på jorden pga. manglende snedække. 

I dette projekt vil vi undersøge fysiologiske tilpasninger til kulde, fryse-tø cykler og varme. Dermed får vi ny viden om fysiologiske mekanismer, evolutionære betingelser og hvorvidt fremtidig tilpasning til klimaændringer er mulig.