Til bevillingsoversigt

Danmarks Kirker

Publication

Summary

Bogværket DANMARKS KIRKER er Nationalmuseets grundlæggende og autoritative beskrivelse af de danske kirker. Formålet er at udforske og udbrede kendskabet til kirkebygningerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. Værket dokumenterer den kirkelige kulturarv og sikrer, at beslutninger om denne kan træffes på et kvalificeret og veldokumenteret grundlag.

DANMARKS KIRKER rummer en guldgrube af viden om kirkernes historie til gavn for både myndigheder og lokale borgere. Første bind udkom i 1933, og siden er kirkerne i hele Østdanmark og store dele af Fyn og Jylland beskrevet. Kirkebeskrivelserne bliver udgivet som rigt illustrerede bøger, og de er desuden frit tilgængelige for alle som pdf'er på DANMARKS KIRKERS hjemmeside. Her findes også en film om projektet.